Halk İnanışları El Kitabı

Forlægger

Grafiker Yayınları

Forfatter

Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu – Dr. Durmuş Arık

80 kr. inkl. moms

5 på lager

Beskrivelse

Halk İnanışları, bir milletin veya toplumun kendi ana kültürleri yanında karşılaştıkları farklı din, inanç ve kültürlerden de etkilenerek ortaya çıkan inanışlardır.
Kültürün önemli bir parçası olan bu inanışlar, halkın dindarlık anlayışında farklı düzeyde ve içerikte kendisine yer bulabilir. Halkın kutsallığına inandığı her nesne halk inanışlarının inceleme konusudur. İnsan yaşamının doğum, evlilik ve ölüm gibi hemen her dönemi kendine özgü uygulama ve inanışlara sahne olur. Kutsal zamanlar, ziyarete konu kutsal mekanlar, nesneler, nazar, büyü, uğur, uğursuzluk, sihir, sağaltma ocakları, rukye, tılsım, fal, burçlar, sayılar, atalar ruhu, kurban, manevi veya ruhani varlıklar etrafında çok geniş folklor örneklerine rastlanır. Halk inanışları çoğu zaman dini inançlarla ilişkilidir. Yalnızca kırsal kesimdeki halk arasında değil, şehirlerde de yaygın ve etkili olan bu inanışlar hem Anadolu kültüründe hem de diğer
Türk toplulukları arasında büyük ortaklıklara ve benzerliklere sahiptir. Halk inanışları, içinde yaşadığımız kültürü bütün yönleriyle tanımak, sağlıklı bir din anlayışı elde edebilmek, geleneksel inanışların etki ve izlerini sürebilmek için oldukça önemlidir.

Tilbud

Denizler Altında 20 Bin Fersah

30 kr. inkl. moms

Rahmanın Kadın Kulları

30 kr. inkl. moms

Gece Yarısı Kütüphanesi

60 kr. inkl. moms

Camiye Gidiyorum 1

20 kr. inkl. moms

Hadislerle Çocuk

25 kr. inkl. moms

Yıldız Sayan Ağaç (Toplu Şiirler)

50 kr. inkl. moms

Bøger i samme genre