Hadis El Kitabi

Varenummer (SKU): VKF10013717
Forlægger

Grafiker Yayınları

Forfatter

Dr. Zişan Türcan

90,00 kr. inkl. moms

5 på lager

Beskrivelse

Hz. Peygamber’e (s.a.) nispet edilen sözlerin veya fi il, takrir ve ahvale ilişkin bilgilerin rivayet edilmesiyle birlikte, hadisin bilgi alanı haline gelme süreci başlamıştır. Haberin aslına uygun olarak nakledilme zarureti, rivayetin usul ve kaidelerinin belirlenmesini gündeme getirmiş, bu yüzden hem ravinin hem de nakledilen haberin durumuna ilişkin tespitler yapılmıştır. Fitne hareketleri ile başlayan hadis uydurma faaliyetleri ile hadislere farklı yaklaşan çeşitli ekollerin teşekkülü, hadisçileri rivayet ameliyesini disipline etmeye sevk etmiştir. Öte yandan dil, fıkıh ve kelam gibi disiplinlerde üretilmiş yöntem ve bakış açıları hadis çalışmalarının kavramsal çerçevesine ve sistematik yapısına kavuşmasına katkı sağlamıştır. Kısacası, hadis, vârid olduğu erken dönemde kişisel ihtiyaç ve ilgi çerçevesinde ele alınırken, rivayetinin başlamasıyla birlikte denetleme mekanizmaları işletilmiş; ravi ve mervîde olması gereken özellikler belirlenmiştir. İlerleyen dönemlerde, temelde hadislerin sıhhati ve anlaşılması genel başlıkları altında toplanabilecek tartışmalar, hadis merkezli pek çok kavramın oluşmasına, bilgi alanlarının teşekkül etmesine ve çok sayıda eserin telif edilmesine zemin hazırlamıştır.
Bugün hadis ilminin, temel parametrelerinden sapmadan daha dinamik bir alan olarak değerlendirilmesi, yeni veriler ışığında zenginleştirilmesi icap etmektedir. Hadis El Kitabı’nın plan ve muhtevası, öncelikle ilahiyat fakülteleri hadis anabilim dallarınca lisans düzeyinde okutulan ana derslerin içerikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bununla birlikte eserde lisansüstü düzeye hitap eden bazı bölümlere de yer verilmiştir. Eserin, sözü edilen içeriğiyle genel bir müracaat kaynağı olma noktasına yaklaştığı söylenebilir

Tilbud

Sır: Aşıklar Ölmez-Bir Yahya Efendi Romanı

Original price was: 40,00 kr..Current price is: 30,00 kr.. inkl. moms

Kisa Corapli Zürafa

Original price was: 50,00 kr..Current price is: 40,00 kr.. inkl. moms

Mevsimler Kitabım Serisi (Set)

Original price was: 70,00 kr..Current price is: 60,00 kr.. inkl. moms

Dualar ve Sureler

Original price was: 30,00 kr..Current price is: 20,00 kr.. inkl. moms

Uzun Hikaye

Original price was: 40,00 kr..Current price is: 30,00 kr.. inkl. moms

Müslümanca Düsünme Üzerine Denemeler

Original price was: 40,00 kr..Current price is: 30,00 kr.. inkl. moms

Bøger i samme genre

Hadislerle Aile

Original price was: 30,00 kr..Current price is: 25,00 kr.. inkl. moms

Hadislerle Evlilik

Original price was: 30,00 kr..Current price is: 25,00 kr.. inkl. moms

Kuran Kurslari Ogretici Kitabi 1-2

Original price was: 80,00 kr..Current price is: 70,00 kr.. inkl. moms

Islam Kurumlari Tarihi El Kitabi

80,00 kr. inkl. moms

Islam Ibadet Esaslari El Kitabi

80,00 kr. inkl. moms

Kurandan Ogutler 1

Original price was: 40,00 kr..Current price is: 30,00 kr.. inkl. moms