Islam Felsefesi Tarihi 1

Varenummer (SKU): VKF10013699
Forfatter

Bayram Ali Çetinkaya

Forlægger

Grafiker Yayınları

80,00 kr. inkl. moms

5 på lager

Beskrivelse

Düşünce tarihi, bir anlamda insanlığın tarihidir. İnsanlığın ortaya koyduğu medeniyetler, bu düşünce ve felsefe birikiminin
verimli neticeleri olarak ortaya çıkarlar. Hâkim ve baskın görüş olarak ileri sürülen tez; maalesef felsefe ve hikmetin kaynağını sürekli Batı’da, daha doğrusu Antik Yunan’da arama çabası içerisindeki anlayıştır. Son yıllarda bu “doğmatik” tabu, artık yerini daha bilimsel bir temelle hareket eden başka görüşlere terk etmektedir. Artık bir kısım Batılıların da söylediği gibi, Hint, Mısır
ve Babilliler’in tefekkür birikimi, Antik Yunan’ı besleyen en önemli kaynak durumundadır. İslâm felsefesine gelince; Müslüman Hakîmler/filozoflar, Kur’ân ve Sünnet’in hikmet külliyatından alabildiğince beslenmiş ve arkasından Antik Yunan, İran-Sasanî ve Hint felsefe kaynaklarından kapsamlı bir şekilde yararlanmış ve nihayetinde özgün bir felsefe inşâ etmişlerdir. Bunu
gerçekleştirirken de Batı’daki türdeşlerinin aksine, referans kaynaklarını gizlememiş ve böyle bir “kompleks” içerisine de düşmemişlerdir. Ortaya çıkan İslâm Felsefesi, düşünce tarihinin yaklaşık dört beş asır hükümranlığını üstlenerek
hem Batı’yı hem de Doğu’yu etkileme kapasitesine sahip bir felsefe geleneğini, tartışmasız bir şekilde insanlığa sunmuştur. Felsefe ve aklî düşünce alanında ulaşılan birikim ve külliyât, İslâm dünyasına “altın çağı”nı yaşatmıştır. Bunun neticesi, –Gazzâlî’ye kadar dönem için söyleyecek olursak- Bağdat merkezli Abbasî Medeniyetinin uygarlık sahasına çıkması ve gelişimi
olmuştur.

Tilbud

Istanbul Hatirasi

60,00 kr. inkl. moms

Bütün Siirleri

200,00 kr. inkl. moms

Dindar Bir Doktor Hanim

Original price was: 60,00 kr..Current price is: 40,00 kr.. inkl. moms

Kuran Anlamaya Giris

Original price was: 40,00 kr..Current price is: 30,00 kr.. inkl. moms

Hadis Ansiklopedisi Kütübi Sitte – Tercüme ve Sehri (18 Cilt)

Original price was: 2.100,00 kr..Current price is: 1.950,00 kr.. inkl. moms

Imam Ali

10,00 kr. inkl. moms

Bøger i samme genre

Hadis El Kitabi

90,00 kr. inkl. moms

Halk Inanislari El Kitabi

80,00 kr. inkl. moms

Eski Türk Edebiyati El Kitabi

80,00 kr. inkl. moms

Kuran Kurslari Ogretici Kitabi 1-2

Original price was: 80,00 kr..Current price is: 70,00 kr.. inkl. moms

Ogretmen El Kitabi

Original price was: 30,00 kr..Current price is: 20,00 kr.. inkl. moms

Kurandan Ogutler 1

Original price was: 40,00 kr..Current price is: 30,00 kr.. inkl. moms