Islam Felsefesi Tarihi 2

Varenummer (SKU): VKF10013702
Forlægger

Grafiker Yayınları

Forfatter

Bayram Ali Çetinkaya

80,00 kr. inkl. moms

5 på lager

Beskrivelse

Fikir tarihi içerisinde önemli bir tefekkür sahası olan İslâm Felsefesi, özgün bir düşünce sistemi/sistematiğidir. Onun
özgünlüğü, vahiy ve aşkın alandan beslenmesinin yanında, kendi içerisinde eleştiri ve tenkide kayda değer bir fırsat ve
imkân açmasında aranmalıdır. Bunun bilimsel ve nitelikli ilk örneği; Gazzâlî’nin, Aristo tarzında felsefe yapan Meşşâî filozoflarının bir kısım metafizik düşüncelerine yönelik eleştirilerinde görmek mümkündür. İslâm dünyasında aklî düşüncenin gerilemesi ve
zayıflamasına sebep olarak Gazzâlî’ye karşı “içten” ve “dıştan” yöneltilen haksız suçlama ve ithamların mevcudiyeti de bir gerçektir. Elinizdeki bu eser, Gazzâlî’den sonra da İslâm Felsefesinin ne kadar canlı ve dinamik olduğunu farklı açılardan ortaya
koymaktadır.

İşte bu kitap; İslâm Felsefesi (Tarihi-II)’nin Gâzzâlî’den sonra da devam eden geleneğin, yirminci yüzyıla kadar olan dönemini ele alarak, Batı ve Doğu İslâm dünyasındaki gelişimini anlatmaktadır.

Bilim, felsefe ve aklî düşüncedeki gelişmenin – Gazzâlî sonrası için- bir sonucu olarak İslâm dünyası, uygarlık tarihine iki önemli medeniyeti “hediye” etmiştir: Endülüs Medeniyeti ve Selçuklu/Osmanlı Medeniyeti. Bu medeniyetlerden Endülüs Medeniyeti, daha çok bilim ve felsefede; Selçuklu/Osmanlı Medeniyeti ise, bilim, sanat ve mimari de Müslüman dünyayı kendi çağlarında zirveye taşımışlardır.

Tilbud

Her Seye Hayir Diyen Aslan

Original price was: 40,00 kr..Current price is: 30,00 kr.. inkl. moms

Neslisah

Original price was: 100,00 kr..Current price is: 80,00 kr.. inkl. moms

Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek

Original price was: 90,00 kr..Current price is: 80,00 kr.. inkl. moms

Iki Utangac Panda

Original price was: 60,00 kr..Current price is: 40,00 kr.. inkl. moms

Ince Memed 2

Original price was: 80,00 kr..Current price is: 70,00 kr.. inkl. moms

Islamda Guzel Ahlak

10,00 kr. inkl. moms

Bøger i samme genre

Islam Felsefesi El Kitabi

90,00 kr. inkl. moms

Camiye Gidiyorum 1

Original price was: 30,00 kr..Current price is: 16,00 kr.. inkl. moms

Islam Mezhepleri Tarihi El Kitabi

90,00 kr. inkl. moms

Islam Hukuku El Kitabi

100,00 kr. inkl. moms

Kelam El Kitabi

100,00 kr. inkl. moms

Ogretmen El Kitabi

Original price was: 30,00 kr..Current price is: 20,00 kr.. inkl. moms