Mukaddime – İbn Haldun

İbn Haldûn’un, yedi bölümden meydana gelen dünya tarihi niteliğindeki Kitâbü’l-ʿİber ve dîvânü’l-mübtedeʾ ve’l-ḫaber fî eyyâmi’l-ʿArab ve’l-ʿAcem ve’l-Berber ve men âs̱erahüm min ẕevi’s-sulṭâni’l-ekber adlı eserine giriş olarak yazdığı Muḳaddime’de, muhtemelen Fahreddin er-Râzî geleneğindeki “el-mukaddimâtü’n-nazariyye” anlayışından hareketle tarih yazımının ön şartları kabul edilebilecek esaslar ve tarihin incelemesi gereken konular ele alınmaktadır. Muḳaddime tarih yazıcılığı yöntemini içermesinin yanında tarihin konusu olan şeyleri var olmaları bakımından incelediği için bir ontoloji, toplumsal hayatın çeşitli yanlarını usul ve kavâidiyle ele alması bakımından bir siyaset, iktisat, eğitim, ilim ve her şeyden önce bir tarih felsefesi kitabıdır (Abdurrahman Bedevî, s. 63-67).
İlk bakışta ansiklopedi karakteri göstermekle birlikte ansiklopedik bir eser olmayıp insanı ve onun vasıtasıyla olup biten her şeyi açıklama iddiasını taşıyan, İbn Haldûn’un “umran ilmi” adını verdiği büyük bir teori, varlıkla irtibatını kopararak buhrana düşmüş olan o dönemdeki İslâm toplumunun bu irtibatı yeniden sağlamasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir toplum metafiziğidir.
(Tahsin Görgün, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ”Mukaddime” maddesinden)

Forlægger

Dergah Yayınları

Forfatter

Süleyman Uludağ

140 kr. inkl. moms

1 på lager

Beskrivelse

Tilbud

Gece Yarısı Kütüphanesi

60 kr. inkl. moms

Yıldız Sayan Ağaç (Toplu Şiirler)

50 kr. inkl. moms

Pal Sokağı Çocukları

50 kr. inkl. moms

İnsan Din ve Özgürlük

20 kr. inkl. moms

Defteri Kiloyla Alan Çocuklar

50 kr. inkl. moms

Kırmızı Yuvarlağın Bir Hayali Var

30 kr. inkl. moms

Bøger i samme genre

Çanakkale Mahşeri

70 kr. inkl. moms

Emanetten Mülke Kadın Beden Siyaset

30 kr. inkl. moms

Merhaba Söğüt-Ertuğrul Gazi

60 kr. inkl. moms

Sunguroğlu I

50 kr. inkl. moms

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

60 kr. inkl. moms